1. Biskop Anders Holmwall

E-Post: fader.anders@aak-kyrkan.se
Telefon: 070-602 80 03

Församling: Sankt Franciskus församling, Segeltorp, Stockholm, Sankt Matteus kapell, Huddinge.

Mer om biskopen