Sankt Franciskus Församling

Sankt Franciskus församling ansvarar också för verksamheten gällande Gudsföderskans beskydds församling.

Postadress: c/o Hefab, Gymnasievägen 22, 141 38 Huddinge (St Matteus Kapell).

Helige Martin av Tours kapell: “Rödakors stugan” Bersåstigen 1, Fullersta torg, Huddinge

Sankt Fransiscus kapell: “Magasinet”, Gårdsvägen 36, Segeltorp.

Församlingens vigda tjänare: Biskop:  Anders Holmwall.                        Diakonissa:  Jade Sandberg (klicka på namnen för mer information)

Altartjänare: Gudsföderskans församling:Akolut Elisabeth Ask.                                          St Matteus Kapell: Akolut Lisa.

Hedersliturg: Pia (Helige Johannes av Damaskus Huskapell, Nacka)

En dag i veckan håller vi kommunionsgudstjänst/Missa brevis i St Matteus kapell. Kontakta biskop Anders för exakt tidpunkt.

Sidor med lite mer smått och gått:

Församlingsnyheter ( Nytt 2017-11-10)     Böneringen      Bildspel från församlingen

                              KALENDER       

St Franciskus församling i Stockholm, Huddinge Gudsföderskans beskydds församling
Helige Martin av Tours kapell, Röda stugan, Fullersta.                                   Sankt Franciscus kapell, Segeltorp Proklama Bokhandel, Hagagatan 3, Odenplan. Proklama Kapellet

 

     Söndagarna inleds med läsning ur tidebönen med Laudes  kl 1045 samt Non  kl 1145 och därefter mässa kl 1200. Efter kyrkkaffet innan vi avslutar dagen så ber vi Vespern.
 Mässor/Gudstjänster      Plats  
Tisdag 23 januari Klockan 1700 Ekumenisk Andakt   Vårby Gårds kyrka Deltagare: AAK, Svenska kyrkan, Syrisk katolska missionen, Armeniska kyrkogruppen.
 Söndag 28 januari  Septuagesima  Klockan 1200    Mässa  St Martin av Tours kapell, Bersåstigen 1, Fullerstaparken
 Onsdag 24 januari    Klockan 1800  Missa Brevis  Ninevefasta  St Matteus kapell, Gymnasievägen 22, Huddinge
Onsdag 31 januari        Klockan 1800   Missa Brevis Fasteandakt Proklama Bokhandel, Hagagatan 3 Odenplan
 Söndag 4 februari  Kyndelsmässodagen Klockan 1200 Mässa  Ljusvälsignelser  St Martin av Tours kapell, Bersåstigen 1, Fullerstaparken
 ………………………………..  ……………………. ………………… ……………………………………